معرفی فرماندار

فرماندار دهگلان
  • نام: یحیی
  • نام خانوادگی: نظری
  • تاریخ تولد: 1345
  • مدرک: فوق لیسانس علوم سیاسی