اطلاعیه انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا

به اطلاع میرساند داوطلبانی  که برای ثبت نام در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا در شهرستان دهگلان اقدام به دریافت عدم سوء پیشینه نموده اند میتتوانند برای دریافت عدم سوء پیشینه ی خود برای داوطلبان شهر به فرمانداری و برای داوطلبان روستا به بخشداریهای مرکزی و بلبان آباد مراجعه و سوء پیشینه ی خود را دریافت نمایند.

و آندسته از داوطلبانی که هنوز اقدام به دریافت سوء پیشینه ننموده اند میتوانند در زمان ثبت نام (برای داوطلب شهر دهگلان و بلبان آباد در فرمانداری دهگلان)  و داوطلب روستاها ( در بخشداری مرکزی و بلبان آباد)  فرم خود اظهاری را از کارشناس ثبت نام تحویل گرفته و ثبت نام موقت  نموده و بعدا  پس از دریافت عدم سوء پیشینه ی خود از نیروی انتظامی، تحویل فرمانداری(داوطلب شهر) و یا بخشداری ها(داوطلب روستا)  نموده و ثبت نام خود را تکمیل نمایند.

29 اسفند 95