فرماندار شهرستان دهگلان در جلسه ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی، از رصد دقیق فضای مجازی در ایام انتخابات خبر داد.

فرماندار شهرستان دهگلان در این جلسه از رصد دقیق فضای مجازی در ایام انتخابات خبر داد و گفت : فضاهای مجازی تحت سیطره دقیق قرار دارد و انجام هرگونه جرم در این فضا نیز قابل رصد و پیگیری است و از لحاظ کیفر و مجازات نیز به لحاظ اثر گذاری بر روند انتخابات در چارچوب قوانین برخورد های قاطع قانونی انجام خواهد گرفت.

نظری فرماندار شهرستان دهگلان در جلسه ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی شهرستان دهگلان گفت : طبق فرمایشات مقام معظم رهبری، رای مردم حق الناس است و این مهم وظیفه ما را در برنامه ریزی دقیق و سعی و تلاش بیشتر برای حفظ و پیشگیری از خدشه دار شدن حق مردم سنگین تر ساخته است.

وی افزود :ستاد پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی ضمن رصد و پایش مستمر امور و فعالیت ها با استفاده از ظرفیت دستگاههای عضو، تدابیر و تمهیدات لازم را پیش بینی و نسبت به اجرا و اعمال دقیق قانون و پیشگیری از وقوع تخلفات و جرائم انتخاباتی در سه مرحله قبل و در حین و بعد از برگزاری انتخابات را پیگیری می کند.

نظری ادامه داد: انتخابات امسال با انتخابات سال‌های گذشته از نظر موضوع فضای مجازی بسیار متفاوت است، دوره های قبل فضاهای مجازی به این وسعت وجود نداشت.

فرماندار شهرستان دهگلان از رصد دقیق فضای مجازی در ایام انتخابات خبر داد و گفت : فضاهای  مجازی تحت سیطره دقیق قرار دارد و انجام هرگونه جرم در این فضا نیز قابل رصد و پیگیری است و از لحاظ کیفر و مجازات نیز به لحاظ اثر گذاری بر روند انتخابات در چارچوب قوانین برخورد های قاطع قانونی انجام خواهد گرفت.

فرماندار شهرستان دهگلان افزود: افرادی که درقالب کاندیدا و یا هوادار قدم در عرصه انتخابات می گذارند بایستی آشنایی لازم با موارد تخلف را داشته باشند و این موضوع باید توسط نامزدها و افراد مرتبط با آنها چه در انتخابات شورا و چه انتخابات ریاست جمهوری مد نظر قرار گیرد.

رئیس دادگستری هم در این جلسه گفت: در این ستاد همه فعالیت ها ، حوادث و اخبار مربوط به انتخابات رصد می شود و در صورت وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی بصورت ویژه و خارج از نوبت رسیدگی می شود.

وی گفت: با توجه به اهمیت بالای انتخابات بعنوان یکی از ارکان اساسی تبلور حقوق مردم در تعیین سرنوشت خود در نظام جمهوری اسلامی ایران،دستگاه قضا بصورت ویژه با تخلفات برخورد خواهد نمود و در این زمینه تدابیر لازم را خواهد اندیشید.

در ادامه جلسه کلیه اعضا به سلامت، قانونمندی و با نشاط بودن فضای انتخابات تاکید نمودند.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان دهگلان

21 فروردين 96