جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری در شهرستان دهگلان با حضور فرماندار و مدیر کل اقتصاد و دارایی استان کردستان برگزار شد.

جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری با حضور فرماندار ، مدیر کل اقتصاد و دارایی استان کردستان و مدیر کل مشاور استاندار برای معرفی سامانه "پنجره واحد سرمایه گذاری" جهت تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری در سالن جلسات فرمانداری شهرستان دهگلان برگزار شد.

جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری با حضور فرماندار ، مدیر کل اقتصاد و دارایی استان کردستان و مدیر کل مشاور استاندار برای معرفی سامانه "پنجره واحد سرمایه گذاری" جهت تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری در سالن جلسات فرمانداری شهرستان دهگلان برگزار شد.

 در این جلسه فرماندار دهگلان با بیان اینکه دهگلان موقعیت بسیار مناسبی را حهت سرمایه گذاری نسبت به سایر شهرستان های استان دارد، گفت: زیرساختهای مناسبی جهت توسعه اقتصادی در این شهرستان فراهم است و امیدواریم شاهد اقدامات مناسبی از سوی دولت در کشور و بالتبع در شهرستان دهگلان باشیم.

 نظری با بیان اینکه از آغاز سال 93 تا پایان سال 95 حدود 520 میلیارد ریال برای 2هزار و309 مشاغل کوچک و متوسط پرداخت شده است، گفت: علاوه بر این، حدود 8000 میلیارد ریال در حوزه طرح های اشتغالزایی سرمایه گذاری داشته ایم

وی محور توسعه شهرستان را کشاورزی عنوان کرد و گفت: توسعه باغات و تغییر مسیر به سمت تولید گلهای زینتی، گل محمدی، تولید عسل و تولیدات گلخانه ای در برنامه تولیدات کشاورزی شهرستان قرار دارد.

فرماندار دهگلان محور دوم توسعه شهرستان را در حوزه صنعت و خدمات عنوان کرد و گفت: مهمترین مشکل در حوزه صنعت و معدن، بحث خام فروشی است که باید فراوری شود و این امر مستلزم توسعه صنایع تبدیلی در این حوزه می باشد

در ادامه دهقانی مدیر کل اقتصاد و دارایی استان کردستان در جلسه "مرکز خدمات سرمایه گذا با معرفی سامانه "پنجره واحد سرمایه گذاری" اظهار داشت  هدف از راه انداز این سامانه بهبود فضای کسب و کار وتکریم سرمایه گذار است .

دهقانی با بیان اینکه یکی از مصوبات شورای سرمایه گذاری، پیاده سازی سیستم به صورت مجازی است، گفت: یکی از اهداف شورا، ارتقای سلامت اداری است چرا که با راه اندازی سامانه دیگر مراجعه حضوری سرمایه گذار را به ادارات نخواهیم داشت.

وی یکی دیگر از اهداف راه اندازی سامانه را حفظ کرامت سرمایه گذار عنوان کرد تصریح کرد: برای ایجاد رونق سرمایه گذاری در استان، همتی ایجاد شده است.

مدیر کل اقتصاد و دارایی استان با اشاره به اینکه راه اندازی این سامانه یکی از جنبه های دولت الکترونیک است، افزود: سعی بر این است که همه سرمایه گذاران را هدایت کنیم که کارهای خود را از طریق این سامانه انجام دهند.

اسدی مدیر کل مشاور استاندار و مشاور اقتصادی استانداری نیز با حضورردر این جلسه، تاکید کرد: تمام عملکرد ادارات مربوطه از طریق این سامانه رصددو بازبینی می شود.

وی درادامه  گفت: سامانه "پنجره واحد سرمایه گذاری" یک دبیرخانه ارتباطی بین تمام دبیرخانه های شهرستان های استان است.

اسدی با توضیحاتی در خصوص نحوه کارکرد سامانه، تسریع در انجام امور اداری سرمایه گذار و عدم نیاز به حضور فیزیکی وی را از جمله مزایای این سامانه دانست.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان دهگلان

30 فروردين 96