جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان دهگلان با حضور فرماندار برگزار شد.

نظری فرماندار شهرستان دهگلان در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد گفت: پیشگیری از بحران و آمادگی برای مقابله با آن از اهمیت خاصی برخوردار است و همه دستگاههای اجرایی می بایست از قبل برای مقابله با حوادث احتمالی برنامه ریزی کنند و با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند تا درهنگام بروز حوادث بتوانند در کم ترین زمان ممکن بحران را مدیریت نمایند.

نظری فرماندار شهرستان دهگلان در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد گفت: پیشگیری از بحران و آمادگی برای مقابله با آن از اهمیت خاصی برخوردار است و همه دستگاههای اجرایی می بایست از قبل برای مقابله با حوادث احتمالی برنامه ریزی کنند و با یکدیگر تعامل و همکاری داشته باشند تا در هنگام بروز حوادث بتوانند در کم ترین زمان ممکن بحران را مدیریت نمایند.
فرماندار دهگلان با بیان اینکه در وقوع بحران های طبیعی باید زمان طلایی یعنی اقدام در کوتاه ترین زمان ممکن مدنظر قرار گیرد اظهار داشت: بحران هیچگاه خبر نمی کند و مهمترین نکته ای که باید در این خصوص مدنظر قرار گیرد تصمیم گیری در زمان های قبل ، حین و بعد از بحران است.
وی با اشاره به وضعیت کنترل و پیشگیری بیماری تب کریمه کنگو خواستار اطلاع رسانی بیشتر در خصوص بیماری و نحوه انتقال و راههای پیشگیری و انجام اقدامات پیشگیرانه توسط شبکه بهداشت و دامپزشکی و سایر دستگاه های ذیربط گردید.

نظری افزود: در این زمینه، لازم است تا افراد آموزش‌های لازم را در خصوص چگونگی مقابله با این بحران‌ها و  آمادگی لازم را در خصوص مواجه شدن با این موضوع داشته باشند.

فرماندار شهرستان دهگلان تأکید کرد: آموزش به شهروندان در خصوص چگونگی مقابله با موارد بحرانی یکی از مواردی است که اعضای اصلی باید آن را مدنظر قرار دهند و به صورت جدی برنامه‌های مناسب را برای آموزش شهروندان در نظر بگیرند.

نظری در ادامه جلسه با اشاره به گرم شدن هوا خواستار تمهیدات و برنامه های پیشگیری توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص آتش سوزی مراتع و عرصه های منابع طبیع با توجه به آغاز فصل گرما شد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان دهگلان

20 خرداد 96