جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان دهگلان با حضور فرماندار برگزار شد.

نظری فرماندار شهرستان دهگلان در این جلسه ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی توفیق برای اعضای محترم کارگروه، به بیان دستور کار جلسه و با اشاره به اینکه ادارات و نهادهای سطح شهرستان با شبکه بهداشت و درمان در حوزه بهداشت و سلامت شهروندان باید مشارکت فعالانه ای داشته باشند، خاطر نشان کرد: همه ما باید در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی وضعیت بهداشتی شهروندان تلاش کنیم و البته برای تحقق این مهم تلاش،

نظری فرماندار شهرستان دهگلان در این جلسه ضمن تبریک حلول ماه مبارک رمضان  و آرزوی توفیق برای اعضای محترم کارگروه، به بیان دستور کار جلسه و  با اشاره به اینکه ادارات و نهادهای سطح شهرستان با شبکه بهداشت و درمان در حوزه بهداشت و سلامت شهروندان باید مشارکت فعالانه ای داشته باشند، خاطر نشان کرد: همه ما باید در راستای ارتقای سطح کمی و کیفی وضعیت بهداشتی شهروندان تلاش کنیم و البته برای تحقق این مهم تلاش، اهتمام و تعامل شهروندان نیز بسیار موثر و سودمند خواهد بود.
 وی گفت: ما به عنوان مسئول، هر فعالیت و توسعه ای که می خواهیم انجام دهیم باید در آن سلامتی مورد توجه قرار گیرد تا این پیشرفت به توسعه سلامت کمک کند.
نظری افزود: ما باید دانش و آگاهی مردم را نسبت به مسائل بهداشت فیزیکی و بهداشت روان افزایش دهیم تا خود مردم نیز به عنوان بازویی برای معاونت بهداشتی در پیشگیری از بسیاری از بیماریها و نیز پیشگیری از مشکلات بهداشت روانی عمل كنند.
فرماندار شهرستان دهگلان به نقش به سزای جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی  در ارتباط با سلامت جسمی و روحی مردم اشاره کرد و با توجه به قرار گرفتن در ماه مبارک رمضان ،  پیگیری و همکاری هر چه بیشتر مسئولین را در این زمینه خواستار شد.
در ادامه این جلسه اعضاء به منظور بررسی مسائل بهداشتی موجود اعم از آب شرب، بهداشت محیط و بهداشت مواد غذایی در سطح شهرستان و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود این مسائل در این حوزه به بحث و گفتگو پرداختند و راهکارهایی توسط اعضاء حاضر در جلسه به منظور ارتقاء سطح بهداشت و سلامت و ایجاد امنیت غذایی شهرستان ارائه شد.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان دهگلان

22 خرداد 96