جلسه کارگروه پسماند شهرستان دهگلان باحضور فرماندار و اعضای کارگروه برگزار شد.

نظری فرماندار شهرستان دهگلان در این جلسه تصریح کرد : محیط زیست نعمتی ارزشمند است که می بایست ضمن حفظ آن ، به نسل های آینده منتقل گردد و مسوولیت همگان در این خصوص مهم و حیاتی است.

نظری فرماندار شهرستان دهگلان در این جلسه تصریح کرد : محیط زیست نعمتی ارزشمند  است که می بایست ضمن حفظ آن ،  به نسل های آینده منتقل گردد و مسوولیت همگان در این خصوص مهم و حیاتی است.
فرماندار شهرستان دهگلان هماهنگی و همکاری تمامی ادارات از جمله محیط زیست ، شهرداری ها و آموزش و پرورش را در حفظ محیط زیست امری ضروری دانسته و تاکید نمود؛ تمامی ادارت باید نسبت به هماهنگی و همکاری همه جانبه با هم تلاش نمایند تا محیطی سالم و به دور از مخاطرات طبیعی در شهرستان دهگلان داشته باشیم.

 نظری یکی از اساسی ترین راههای کاهش معضلات زیست محیطی در سطح شهرستان را آموزش ، فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردم در حوزه محیط زیست دانست.
وی در ادامه با اشاره به وظایف شهرداری در خصوص جمع آوری و ساماندهی نخاله های ساختمانی و زباله ها در سطح شهرستان اظهار داشت؛ شهرداری  باید نسبت به تعیین یک محل مناسب جهت ساماندهی و انتقال زباله های شهری و نخاله های ساختمانی اقدام نمایند.
در ادامه اعضای جلسه به بیان مسایل و مشکلات مدیریت پسماند در حوزه کاری خود پرداختند و مصوباتی جهت بهبود وضعیت موجود تصویب و راهکارهایی به منظور رفع موانع ارائه شد.


روابط عمومی فرمانداری شهرستان دهگلان

10 تير 96