به مناسبت هفته مهارت/ دیدار رئیس انجمن های آموزشگاه های آزاد کشور، مدیر کل فنی و حرفه ای استان و رئیس و کارکنان مرکز فنی و حرفه ای شهرستان با فرماندار

در این دیدار فرماندار شهرستان دهگلان ضمن تبریک هفته مهارت، یکی از ضرورتها و الزامات رشد و توسعه اقتصادی را داشتن یک نظام آموزش برای ایجاد مهارتهای لازم در سرمایه های انسانی دانست.

به مناسبت هفته مهارت رئیس انجمن های آموزشگاه های آزاد کشور، مدیر کل فنی و حرفه ای استان و کارکنان مرکز فنی و حرفه ای شهرستان با فرماندار دیدار کردند.

در این دیدار فرماندار شهرستان دهگلان ضمن تبریک هفته مهارت، یکی از ضرورتها و الزامات رشد و توسعه اقتصادی را داشتن یک نظام آموزش برای ایجاد مهارتهای لازم در سرمایه های انسانی دانست.

نظری به نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی و استفاده از نیروی داخلی اشاره کرد و افزود: برای وجود هر شغل داشتن حداقل مهارت ها الزامی است و هدف از آموزشهای فنی و حرفه ای، افزایش توانایی ها، دانش، مهارت و قدرت درک افراد و انجام مطلوبتر کار در محدوده وظایف شغلی می باشد.

فرماندار شهرستان دهگلان همچنین گفت: هفته ملی مهارت فرصتی برای ترویج فرهنگ آموزش های فنی و حرفه ای است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: آموزش های فنی و حرفه ای، مکمل آموزش هایی است که در مدارس و دانشگاه ها ارائه می گردد و افزود: باید نسبت به ارائه و بهبود کیفیت آموزش ها و مهارت های پرکاربرد در شهرستان توجه بیشتری شود.

نظری با اشاره به اهمیت آموزشهای فنی و حرفه ای گفت : ایجادانگیزه و عزم ملی برای دستیابی به فرصتهای شغلی پایدار در مسیر اقتصاد مقاومتی،ارتقای منزلت و جایگاه آموزش های فنی و حرفه ای و اطلاع رسانی هرچه بیشتر این آموزش ها در سطوح مختلف جامعه از عمده اهداف و برنامه های این هفته است.

در ادامه ی این دیدار رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرستان نیز ضمن تشکر از حمایت های همه جانبه فرماندار، به ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده طی یکسال اخیر توسط مرکز پرداخته و برنامه های متناسب با هفته مهارت و کارآموزی را تبیین نمود.

بعد از این دیدار با حضور فرماندار، رئیس انجمن های آموزشگاه آزاد کشور، مدیر کل فنی و حرفه ای استان و رئیس و کارکنان فنی و حرفه ای شهرستان دو آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد صنایع دستی و خیاطی ویژه خواهران  در دهگلان افتتاح شد.

 

روابط عمومی فرمانداری شهرستان دهگلان

 

3 مرداد 96