اخبار بخشداری ها

آب گرفتگی زمین های کشاورزی روستای کروندان روان سازی آن با حضور بخشدار مرکزی

آب گرفتگی زمین های کشاورزی روستای کروندان روان سازی آن با حضور بخشدار مرکزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری: توجه به بارندگی های اخیر و و آب شدن برف ها در بالا دست و عدم صحیح هدایت آب در مسیر پل ارتباطی جاده بین مزراع به سمت بالا متاسفانه موجب ابگرفتگی و برگشت آب به زمین های کشاورزی شده بود که با اقدام مناسب نسبت به رفع مشکل و پیشگیری از خسارات به محصولات کشاورزی اقدام شد.

 

بازدید [ 140 ]
برچسب ها

مطالب مرتبط