اخبار

اجرای طرح هادی بلدستی

اجرای طرح هادی بلدستی و اهدا سند مالکیت واحد مسکونی
اجرای طرح هادی بلدستی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری: اجرای این طرح در سال 93 شروع شده و حدود 600 متر مربع سنگ فرش ودر سال 95 و96 آسفالت و روکش معابر توسط بخشداری و دهیاری به مبلغ 500 میلیون تمان اعتبار هزینه شده است.

بازدید [ 367 ]
برچسب ها