اخبار سایت قدیم

گزارش تصویری از بازدید سرزده فرماندار دهگلان از چند اداره شهرستان

فرماندار شهرستان دهگلان بصورت سرزده به چند اداره بازدید کرد و ضمن دیدار با رییس و کارکنان این مجموعه و عرض خداقوت، از نزدیک به بررسی روند چگونگی خدمات رسانی به مراجعین و مردم در این ادارات پرداخت.
گزارش تصویری از بازدید سرزده فرماندار دهگلان از چند اداره شهرستان
شنبه 10 تیر سال 1396

يحيي نظري فرماندار شهرستان دهگلان بصورت سرزده به چند اداره بازديد کرد و ضمن ديدار با رييس و کارکنان اين مجموعه و عرض خداقوت ، از نزديک به بررسي روند چگونگي خدمات رساني به مراجعين ومردم در اين ادارات پرداخت.

شهرداري ، اداره بهزيستي ،صندوق کارآفريني اميد، محيط زيست و تعاون روستايي از  جمله اداراتي بودند که فرماندار دهگلان از آنها بازديد به عمل آورد.

روابط عمومي فرمانداري شهرستان دهگلان