اخبار سایت قدیم

جلسه کارگروه پسماند شهرستان دهگلان باحضور فرماندار و اعضای کارگروه برگزار شد.

نظری فرماندار شهرستان دهگلان در این جلسه تصریح کرد : محیط زیست نعمتی ارزشمند است که می بایست ضمن حفظ آن ، به نسل های آینده منتقل گردد و مسوولیت همگان در این خصوص مهم و حیاتی است.
 جلسه کارگروه پسماند شهرستان دهگلان باحضور فرماندار و اعضای کارگروه برگزار شد.
شنبه 10 تیر سال 1396

نظري فرماندار شهرستان دهگلان در اين جلسه تصريح کرد : محيط زيست نعمتي ارزشمند  است که مي بايست ضمن حفظ آن ،  به نسل هاي آينده منتقل گردد و مسووليت همگان در اين خصوص مهم و حياتي است.
فرماندار شهرستان دهگلان هماهنگي و همکاري تمامي ادارات از جمله محيط زيست ، شهرداري ها و آموزش و پرورش را در حفظ محيط زيست امري ضروري دانسته و تاکيد نمود؛ تمامي ادارت بايد نسبت به هماهنگي و همکاري همه جانبه با هم تلاش نمايند تا محيطي سالم و به دور از مخاطرات طبيعي در شهرستان دهگلان داشته باشيم.

 نظري يکي از اساسي ترين راههاي کاهش معضلات زيست محيطي در سطح شهرستان را آموزش ، فرهنگ سازي و جلب مشارکت مردم در حوزه محيط زيست دانست.
وي در ادامه با اشاره به وظايف شهرداري در خصوص جمع آوري و ساماندهي نخاله هاي ساختماني و زباله ها در سطح شهرستان اظهار داشت؛ شهرداري  بايد نسبت به تعيين يک محل مناسب جهت ساماندهي و انتقال زباله هاي شهري و نخاله هاي ساختماني اقدام نمايند.
در ادامه اعضاي جلسه به بيان مسايل و مشکلات مديريت پسماند در حوزه کاري خود پرداختند و مصوباتي جهت بهبود وضعيت موجود تصويب و راهکارهايي به منظور رفع موانع ارائه شد.


روابط عمومي فرمانداري شهرستان دهگلان