اخبار

افتتاح پزشکی قانونی در شهرستان دهگلان

افتتاح پزشکی قانونی در شهرستان دهگلان
افتتاح پزشکی قانونی در شهرستان دهگلان
افتتاح پزشکی قانونی دهگلان با حضور مدیر کل اداره پزشکی قانونی استان و مسئولان دهگلان

🔵مدیر کل اداره قانون پزشکی کردستان

🔷کمبود نیرو در پزشکی قانونی کردستان/ استقرار پزشکی قانونی در دهگلان و سرآباد

بازدید [ 58 ]
برچسب ها