اخبار

امضاء توافق نامه واگذاری زمین شهری جهت احداث درمانگاه تامین اجتماعی در شهر دهگلان

برگزاری جلسه امضاء توافق نامه واگذاری زمین شهری جهت احداث درمانگاه تامین اجتماعی در شهر دهگلان با حضور فرماندار، معاون درمان تامین اجتماعی، معاون عمرانی فرماندار، شهردار، اعضای شورای شهر، مدیران ادارات محیط زیست، ثبت اسناد و خیرین آقایان کشاورز و خالدیان در سالن جلسات فرمانداری
امضاء توافق نامه واگذاری زمین شهری جهت احداث درمانگاه تامین اجتماعی در شهر دهگلان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری:بازدیدهای توسط نمایندگان سازمان و اعضای شورای شهر به منظور هماهنگی نهایی از زمین محل تاسیس بیمارستان تامین اجتماعی  صورت گرفت.

این جلسه  برای امضاء توافق نامه واگذاری زمین شهری جهت احداث درمانگاه تامین اجتماعی در شهر دهگلان با حضور فرماندار، معاون درمان تامین اجتماعی، معاون عمرانی فرماندار، شهردار، اعضای شورای شهر، مدیران  ادارات محیط زیست، ثبت اسناد و خیرین آقایان کشاورز وخالدیان در سالن جلسات فرمانداری تشکیل گردید که با توجه به تعدد بیمه شوندگان بیمه تامین اجتماعی در شهرستان دهگلان ساخت درمانگاه جهت راحتی و رضایت عموم مردم از الزامات شهرستان بوده و در دستور کار شهرستان می باشد.

ساخت این بیمارستان ها که مساحت آن سه هزار متر می باشد قرار است با نظارت وزارت بهداشت در مدت زمان تقریبی سه سال ساخته شود.

در پایان جلسه فرماندار ازخیرین آقای خالدیان و از آقای کشاورز به خاطر کار عام المنفعه و خیرخواهانه تشکر نمود.

 

 

بازدید [ 183 ]
برچسب ها