اخبار

اولین نشست شورای ورزش شهرستان دهگلان با حضور اعضای جدید

اولین نشست شورای ورزش شهرستان دهگلان با حضور اعضای جدید
اولین نشست شورای ورزش  شهرستان دهگلان با حضور اعضای جدید

دراین نشست  که با ریاست فرماندار شهرستان دهگلان برگزار شد  بر لزوم ارتقا جایگاه ورزش همگانی  در شهرستان  وتبدیل شدن آن به یک  فرهنگ عمومی  تاکید شد %

تشریح اهداف  و وضایف  شورا، تعیین تکلیف خبازی متعلق به هیات های ورزشی و ارائه بیلان مالی از سوی شورای ورزش سابق  از مهمترین مباحث امروز بود %

در پایان جلسه  از سوی جناب آقای شمس فرماندار شهرستان  اعضای ورزش  تعیین  ومنصوب شدند لازم  به ذکر است که دبیر خانه  شورای ورزش در محل اداره ورزش وجوانان مستقر می شود%

بازدید [ 37 ]
برچسب ها