اخبار

به مناسبت هفته دولت

ایستگاه هواشناسی اتوماتیک شهرستان دهگلان با حضور فرماندار و مدیرکل هواشناسی استان افتتاح و به بهره برداری رسید

ایستگاه هواشناسی اتوماتیک شهرستان دهگلان با حضور فرماندار و مدیرکل هواشناسی استان  افتتاح و به بهره برداری رسید
ایستگاه هواشناسی اتوماتیک شهرستان دهگلان با حضور  دکتر ارشدی فرماندار دهگلان  و  صدیقی مدیرکل هواشناسی استان به مناسبت هفته دولت افتتاح و به بهره برداری رسید.

بازدید [ 527 ]
برچسب ها