اخبار

بازديد فرماندار شهرستان با همراهي شهردار از سطح شهر دهگلان

در این بازديد، دکتر ارشدی فرماندار شهرستان با همراهي دکتر طهماسبی شهردار شهر دهگلان از قسمتهای مختلف سطح شهر اعم از خیابان استقلال ، بلوار مالیات ، مسکن مهر و بلوار امام شافعی بازديد و در جريان مسائل و مشکلات اين شهر قرار گرفت.
بازديد فرماندار شهرستان با همراهي شهردار از سطح شهر دهگلان
در این بازديد، دکتر ارشدی فرماندار شهرستان با همراهي دکتر طهماسبی شهردار شهر دهگلان از قسمتهای مختلف سطح شهر اعم از خیابان استقلال ، بلوار مالیات ، مسکن مهر و بلوار امام شافعی بازديد و در جريان مسائل و مشکلات اين شهر قرار گرفت.

بازدید [ 870 ]
برچسب ها