اخبار بخشداری ها

بازدید ارشدی بخشدار بلبان آباد از روستای سیس، گزگزاره و سد سورهال

دیدار ارشدی بخشدار بلبان آباد با امام حمعه و اهالی روستای سیس و بازدید از روستا گردشگری گزگزاره علیا و سد سورهال
بازدید ارشدی بخشدار بلبان آباد از روستای سیس، گزگزاره و سد سورهال

به گزارش روابط عمومی فرمانداری: ارشدی بخشدار بلبان آباد با امام حمعه و اهالی روستای سیس،  گزگزاره علیا دیدر کرد واز سد سورهال بازدید نمودند.

بازدید [ 577 ]
برچسب ها

مطالب مرتبط