اخبار

بازدید سرزده سرپرست فرمانداری دهگلان از اداره منابع اب شهرستان دهگلان و ضمن عرض خسته نباشید خدمت کارکنان ان اداره بر رعایت اصول بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی مراجعین محترم ان اداره تاکید کردند.

بازدید سرزده سرپرست فرمانداری دهگلان از اداره منابع اب شهرستان دهگلان و ضمن عرض خسته نباشید خدمت کارکنان ان اداره بر رعایت اصول بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی مراجعین محترم ان اداره تاکید کردند.
بازدید سرزده سرپرست فرمانداری دهگلان از اداره منابع اب شهرستان دهگلان و ضمن عرض خسته نباشید خدمت کارکنان ان اداره بر رعایت اصول بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی مراجعین محترم ان اداره تاکید کردند.

بازدید [ 25 ]
برچسب ها