اخبار

بازدید سرزده فرماندار از اداره آموزش و پرورش و ضمن عرض خسته نباشید به کارمندان خدوم آن اداره بر ضرورت رعایت پروتوکول بهداشتی تاکید کردند.

بازدید سرزده فرماندار از اداره آموزش و پرورش و ضمن عرض خسته نباشید به کارمندان خدوم آن اداره بر ضرورت رعایت پروتوکول بهداشتی تاکید کردند.
بازدید سرزده فرماندار از اداره آموزش و پرورش و ضمن عرض خسته نباشید به کارمندان خدوم آن اداره بر ضرورت رعایت پروتوکول بهداشتی تاکید کردند.

بازدید [ 25 ]
برچسب ها