اخبار

بازدید سرپرست فرمانداری از مجتمع مرغ مادر ابیدر به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر

بازدید سرپرست فرمانداری از مجتمع مرغ مادر ابیدر به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر
بازدید سرپرست فرمانداری از مجتمع مرغ مادر ابیدر به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر

بازدید [ 46 ]
برچسب ها