اخبار

بازدید سرپرست فرمانداری از مجموعه ثنا تجهیز غرب به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر

بازدید سرپرست فرمانداری از مجموعه  ثنا تجهیز غرب به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر
بازدید سرپرست فرمانداری از مجموعه  ثنا تجهیز غرب به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر

بازدید [ 35 ]
برچسب ها