اخبار

بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان دهگلان از آخرین روند پروژه جاده و دیوار ساحلی بهمراه شهردار ،مدیر آب و فاضلاب شهرستان،و رئیس شورای شهر دهگلان.

بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان دهگلان از آخرین روند پروژه جاده و دیوار ساحلی بهمراه شهردار ،مدیر آب و فاضلاب شهرستان،و رئیس شورای شهر دهگلان.
بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان دهگلان از آخرین روند پروژه جاده و دیوار ساحلی بهمراه شهردار ،مدیر آب و فاضلاب شهرستان،و رئیس شورای شهر دهگلان.
در این بازدید ضمن ارائه آخرین گزارشات از روند پروژه توسط مسئولین 
ذیربط،شمس سرپرست فرمانداری به اهمیت و ضرورت پروژه ی مذکور در مواقع بحران و همچنین کاهش بار ترافیکی بویژه برای خودروهای نیمه سنگین و سنگین اشاره و خواستار سرعت دهی به آن شدند.
وی توجه به این پروژه را ضروریات دانستند و در صورت تکمیل آن چهره ی مناسبی به شهر می بخشد و حتی در کاهش آسیبهای اجتماعی بسیار مؤثر خواهد بود.

بازدید [ 41 ]
برچسب ها