اخبار

بازدید سرپرست فرمانداری ونماینده شهرداری واعضای شورای شهر دهگلان از ساختمان پزشکی قانونی وتاکید فرماندار بر پیگری وتکمیل ساختمان مذکور

بازدید سرپرست فرمانداری ونماینده شهرداری واعضای شورای شهر دهگلان از ساختمان پزشکی قانونی وتاکید فرماندار بر پیگری وتکمیل ساختمان مذکور
بازدید سرپرست فرمانداری ونماینده شهرداری واعضای شورای شهر دهگلان از ساختمان پزشکی قانونی وتاکید فرماندار بر پیگری وتکمیل ساختمان مذکور

بازدید [ 33 ]
برچسب ها