اخبار

بازدید فرماندارشهرستان دهگلان از سد سورهال

دکتر ارشدی فرماندار دهگلان به همراه بخشدار بلبان آباد و بعضی از مسئولین شهرستان از سد سورهال و پروژه ارتباطی مسیر این سد بازدید کردند و بر بهسازی این جاده ارتباطی جهت رفاه مردم روستاهای اطراف سد سورهال تاکید کرد.
بازدید فرماندارشهرستان دهگلان از سد سورهال
دکتر ارشدی فرماندار دهگلان به همراه بخشدار بلبان آباد و بعضی از مسئولین شهرستان از سد سورهال و پروژه ارتباطی مسیر این سد بازدید کردند و بر بهسازی این جاده ارتباطی جهت رفاه مردم روستاهای اطراف سد سورهال تاکید کرد.

بازدید [ 804 ]
برچسب ها