اخبار

بازدید فرماندار ازمکانهای توزیع میوه و برنج در سطح شهرستان

بازدید فرماندار شهرستان به همراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی از مکانهای توزیع میوه و برنج در سطح شهرستان
بازدید فرماندار ازمکانهای توزیع میوه و برنج در سطح شهرستان

به گزارش روابط عمومی فرمانداری: کوهسار دادور فرماندار شهرستان به همراه معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی خود از مکانهای توزیع میوه و برنج در سطح شهرستان بازدید نمودند.

بازدید [ 339 ]
برچسب ها