اخبار

بازدید فرماندار از راهدار خانه حسن آباد و انجمن رانندگان و کامیون داران شهرستان دهگلان

باز دید فرماندار از راهدارخانه حسن آباد و انجمن رانندگان و کامیون داران شهرستان دهگلان
بازدید فرماندار از راهدار خانه حسن آباد و انجمن رانندگان و کامیون داران شهرستان  دهگلان
شمس فرماندار شهرستان دهگلان بهمراه فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان دهگلان و قاسمی فرمانده  پلیس راهور استان ،رئیس شورای شهر ،بخشدار مرکزی ،رئیس راهداری  دهگلان بمناسبت هفته ایمنی  حمل ونقل   وروز  بدون حادثه از  انجمن کامیون داران و راهدار خانه حسن آباد شهرستان دهگلان  بازدید کردند %

بازدید [ 31 ]
برچسب ها