اخبار بخشداری ها

بازدید فرماندار از روستاهای کچی گرد وبایتمبر وعلی آباد لوچ به همراه مدیر آموزش وپرورش به مناسبت بازگشایی مدارس و مشکلات اهالی روستا

بازدید فرماندار از روستاهای کچی گرد وبایتمبر وعلی آباد لوچ به همراه مدیر آموزش وپرورش به مناسبت بازگشایی مدارس و مشکلات اهالی روستا
بازدید فرماندار از روستاهای کچی گرد وبایتمبر وعلی آباد لوچ به همراه مدیر آموزش وپرورش به مناسبت بازگشایی مدارس و مشکلات اهالی روستا

بازدید [ 44 ]
برچسب ها

مطالب مرتبط