اخبار

بازدید فرماندار از مزرعه زعفران در دشت سراب شهرستان دهگلان

بازدید فرماندار از مزرعه زعفران در دشت سراب شهرستان دهگلان
بازدید فرماندار از مزرعه  زعفران در  دشت سراب شهرستان دهگلان
شمس فرماندار شهرستان دهگلان  بهمراه مسئو لین  شهرستانی و کشاورزان نمونه  شهرستان  از مزرعه زعفران در دشت  سراب دهگلان بازدید کردند لازم  بذکر است دراین  مزرعه ،زعفران اصلاح  شده  کشت شده  است  و با آب وهوای  سرد لیلا خ سازگاری دارد واز هرهکتار  پیش بینی12  الی 15کیلو   برداشت شده است%

بازدید [ 30 ]
برچسب ها