اخبار بخشداری ها

بازدید فرماندار از پروژه راه آهن و محل ایستگاه دهگلان سنندج

بازدید فرماندار از پروژه راه آهن و محل ایستگاه دهگلان سنندج
بازدید فرماندار از پروژه راه آهن و محل ایستگاه دهگلان سنندج 

بازدید [ 157 ]
برچسب ها

مطالب مرتبط