اخبار

بازدید فرماندار از پروژه های عمرانی شهر دهگلان

بازدید فرماندار از پروژه های عمرانی شهر دهگلان
دکتر ارشدی فرماندارشهرستان از پروژه های عمرانی شهر دهگلان بازدید کرد.

بازدید [ 456 ]
برچسب ها