اخبار بخشداری ها

بازدید فرماندار امام جمعه فرمانده انتظامی و مدیران شهرستان دهگلان از تصفیه خانه قروچای و بررسی مسائل و مشکلات روستای مذکور

بازدید فرماندار امام جمعه فرمانده انتظامی و مدیران شهرستان دهگلان از تصفیه خانه قروچای و بررسی مسائل و مشکلات روستای مذکور
بازدید فرماندار امام جمعه فرمانده انتظامی و مدیران شهرستان دهگلان از تصفیه خانه قروچای و بررسی مسائل و مشکلات روستای مذکور

بازدید [ 94 ]
برچسب ها

مطالب مرتبط