اخبار

بازدید فرماندار دهگلان از اداره جهاد کشاورزی و بیمارستان شهرستان

دکتر ارشدی فرماندار شهرستان دهگلان در این بازدیدها ضمن سرکشی از واحدهای مختلف این ادارات، چگونگی کار آنها و نحوه عملکرد رئیس و پرسنل اداره در خدمت دهی به مردم و میزان رضایت مندی ارباب رجوع را بررسی کرد.
بازدید فرماندار دهگلان از اداره جهاد کشاورزی و بیمارستان شهرستان
دکتر ارشدی فرماندار شهرستان دهگلان در این بازدیدها ضمن سرکشی از واحدهای مختلف این ادارات، چگونگی کار آنها و نحوه عملکرد رئیس و پرسنل اداره در خدمت دهی به مردم و میزان رضایت مندی ارباب رجوع را بررسی کرد.

بازدید [ 789 ]
برچسب ها