اخبار

بازدید فرماندار دهگلان از سیلوی ذخیره سازی گندم و کلزا شرکت رسالت این شهرستان

دکتر ارشدی فرمانداری شهرستان دهگلان به همراه احمدی رئیس جهاد کشاورزی و اسدی رئیس تعاون روستایی شهرستان از محل خريد و ذخيره سازي گندم و کلزا شركت سيلوي رسالت دهگلان بازدید کردند.
بازدید فرماندار  دهگلان از سیلوی ذخیره سازی گندم و کلزا  شرکت رسالت این شهرستان
دکتر ارشدی فرمانداری شهرستان دهگلان به همراه احمدی رئیس جهاد کشاورزی  و اسدی رئیس تعاون روستایی شهرستان از محل خريد و ذخيره سازي گندم و کلزا شركت سيلوي رسالت دهگلان بازدید کردند.

بازدید [ 621 ]
برچسب ها