اخبار

بازدید فرماندار دهگلان به همراه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان از حوزه آبخوان روستای کریم آباد

دکتر ارشدی فرماندار شهرستان دهگلان به همرا مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان از حوزه آبخوان روستای کریم آباد بازدید نمود.
بازدید فرماندار دهگلان به همراه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان از حوزه آبخوان روستای کریم آباد

فرماندار دهگلان به همرا مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان و رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان از حوزه آبخوان روستای کریم آباد بازدید نمود.
 در این بازدید جمال ارشدی فرماندار دهگلان گفت: با توجه به اینکه این منطقه قطب کشاورزی استان است باید منابع آبی و نوع کشت کنترل شود و اگر اینکار صورت نگیرد بزرگترین فشار برای منطقه است.
 وی با بیان اینکه در طول زمان استفاده بیش از حد از آبهای زیرزمینی و سطحی صورت گرفته است و تنها راه حل کنترل آن عواملی است که باعث این تخریب شده اند.
  فرماندار دهگلان با اشاره به وجود بزرگتترین شهرک صنعتی و کشاوری عمده اظهار داشت: نباید درشهرستان با این اوصاف چیزی بنام بیکاری در شهرستان تعریف می شد.
 ارشدی گفت: نگاه  ما نگاه توسعه شهرستان است و در بحث توسعه  تنها یک شاخص نیست بلکه باید کل شاخص ها مد نظر قرارگیرد.

بازدید [ 877 ]
برچسب ها