اخبار

بازدید فرماندار دهگلان ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان از پروزه های عمرانی، زیربنایی، رفاهی، آموزشی و ورزشی در شهرستان دهگلان

بازدید فرماندار دهگلان ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان از پروزه های  عمرانی، زیربنایی، رفاهی، آموزشی و ورزشی در شهرستان دهگلان
دکتر جمال ارشدی فرماندار دهگلان به همراه دکتر نصراللهی زاده رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان از پروزه های  عمرانی، زیربنایی، رفاهی، آموزشی و ورزشی در شهرستان دهگلان بازدید نمود.

بازدید [ 248 ]
برچسب ها