اخبار

بازدید فرماندار دهگلان و رئیس سازمان پزشکی قانونی استان و شورای شهر دهگلان از محل در نظر گرفته شده برای استقرار پزشکی قانونی در شهرستان دهگلان

بازدید فرماندار دهگلان و رئیس سازمان پزشکی قانونی استان و شورای شهر دهگلان از محل در نظر گرفته شده برای استقرار پزشکی قانونی در شهرستان دهگلان
بازدید فرماندار دهگلان و رئیس سازمان پزشکی قانونی استان و شورای شهر دهگلان از محل در نظر گرفته شده برای استقرار پزشکی قانونی در شهرستان دهگلان

بازدید [ 95 ]
برچسب ها