اخبار

بازدید فرماندار دهگلان و مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان از ایستگاه رادیویی دهگلان

بازدید فرماندار دهگلان و مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان از ایستگاه رادیویی دهگلان
یحیی نظری فرماندار دهگلان و امان اللهی مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان از ایستگاه رادیویی دهگلان بازدید نمودند.

بازدید [ 798 ]
برچسب ها