اخبار

بازدید فرماندار شهرستان دهگلان از روستای کوله بیان از توابع بخش مرکزی

بازدید فرماندار شهرستان دهگلان از روستای کوله بیان از توابع بخش مرکزی
بازدید فرماندار شهرستان دهگلان از روستای کوله بیان از توابع بخش مرکزی
شمس فرماندار دهگلان بهمراه مسئولین مربوطه از روستای کوله بیان از توابع بخش مرکزی در موردحل  مسائل و مشکلات روستا بازدید کردند%

بازدید [ 78 ]
برچسب ها