اخبار

بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از سد قوچم

بازدید معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از سد قوچم
  نوبخت معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از سد قوچم به همراه مرادنیا استاندار کردستان، ارشدی فرماندار دهگلان و بعضی از مدیران کل استان از سد قوچم در شهرستان دهگلان باز دید به عمل آورد.

بازدید [ 603 ]
برچسب ها