اخبار

بازدید معاون عمران و برنامه ریزی فرماندار از مناطق خطرزای مرتبط با احتمال وقوع سیلاب

رضائی معاون عمران و برنامه ریزی فرماندار به همراه غلامی رئیس اداره منابع آب و خاطری رئیس شرکت گاز دهگلان از مناطق خطرزا مانند محل سد سورال و رودخانه ناشی از سرریز آن و همچنین رودخانه کریم آباد و مناطق مسکونی حاشیه رودخانه دهگلان بازدید نمودند.
بازدید معاون عمران و برنامه ریزی فرماندار از مناطق خطرزای مرتبط با احتمال وقوع سیلاب

به گزارش روابط عمومی فرمانداری: در راستای برنامه های ستاد مدیریت بحران شهرستان مرتبط با احتمال وقوع سیلاب ناشی از بارندگی های اخیر، رضائی معاون عمران و برنامه ریزی فرماندار به همراه غلامی رئیس اداره منابع آب و خاطری رئیس شرکت گاز دهگلان از مناطق خطرزا مانند محل سد سورال و رودخانه ناشی از سرریز آن و همچنین رودخانه کریم آباد و مناطق مسکونی حاشیه رودخانه دهگلان بازدید و وضعیت آبهای سطحی جاری از نظر احتمال وقوع سیل را بررسی و موارد هشدار داده شده به ساکنین این مناطق را کنترل نمودند تا در صورت وقوع سیلاب کمترین آسیب و خسارت متوجه اهالی و ساختمانها گردد. ضمنا کلیه دستگاههای مرتبط با مدیریت بحران شهرستان تحت نظارت فرمانداری در آماده باش کامل به سر می برند.

 

بازدید [ 300 ]
برچسب ها