بخشداری مرکزی

 

نام و نام خانوادگی: صلاح جعفری

سال تولد: 57/7/1

محل تولد: دهگلان

تحصیلات: فوق لیسانس حقوق بین الملل

سوابق: شهردار بوئین سفلی بانه از تاریخ 86/4/12 الی 90/6/28 - بخشدار مرکزی شهرستان دهگلان از تاریخ 90/6/29 تاکنون - رابط گزینش استانداری از سال 91 تاکنون - عضو کارگروه انطباق مصوبات شورای اسلامی شهر دهگلان و بلبان آباد

بازدید [ 1156 ]