اخبار

بررسی مسئل و مشکلات زیرساختی شهرک امین اباد با حضور سرپرست فرماندار در سالن جلسات فرمانداری

بررسی مسئل و مشکلات زیرساختی شهرک امین اباد با حضور سرپرست فرماندار در سالن جلسات فرمانداری
بررسی مسئل و مشکلات زیرساختی شهرک امین اباد با حضور سرپرست فرماندار در سالن جلسات فرمانداری

بازدید [ 32 ]
برچسب ها