اخبار بخشداری ها

بررسی مشکل روستای اهالی روستای قلعه گاه در خصوص چرای دام به جهت عدم رعایت زمان مناسب چرای دام

بررسی مشکل روستای اهالی روستای قلعه گاه در خصوص چرای دام به جهت عدم رعایت زمان مناسب چرای دام و عدم تناسب تعداد دام با وسعت مراتع با حضور بخشدار مرکزی و رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهگلان
بررسی مشکل روستای اهالی روستای قلعه گاه در خصوص چرای دام به جهت عدم رعایت زمان مناسب چرای دام

به گزارش روابط عمومی فرمانداری: با توجه به درخواست و پیگیری های مکرر اهالی روستای قلعه گاه در خصوص چرای بی رویه دام در مراتع آن روستا و عدم رعایت زمان مناسب چرای دام و نیز عدم تعادل و تناسب دام و مرتع در روستا قلعه گاه آقای مفاخری بخشدار مرکزی و آقای مرادی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ضمن حضور در میان اهالی و بازدید از مراتع هماهنگی های لازم در جهت حفاظت و حراست از مراتع و استفاده صحیح از مرتع را یادآور شدند. همچنین اشاره شد که منابع طبیعی شهرستان در حفاظت از منابع طبیعی بسیار جدی و قاطع است و در این امر از مشارکت مردم نیز استقبال و استفاده خواهد شد.

 

بازدید [ 460 ]
برچسب ها

مطالب مرتبط