اخبار

جلسه شورای ترافیک

بررسی وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهرستان و رفع موانع و مشکلات موجود در این راستا

بررسی وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهرستان و رفع موانع و  مشکلات موجود  در این راستا
بررسی وضعیت حمل و نقل و ترافیک شهرستان و رفع موانع و  مشکلات موجود  در این راستا

بازدید [ 161 ]
برچسب ها