اخبار

برپای نماز جمعه در مسجد حامع دهگلان با حضور فرماندار شهرستان

نماز جمعه ، با حضور کوهسار دادور فرماندار شهرستان در مسجد جامع دهگلان برگزار شد.
برپای نماز جمعه در مسجد حامع دهگلان با حضور فرماندار شهرستان

به گزارش روابز عمومی فر مانداری: نماز جمعه ، با حضور کوهسار دادور فرماندار شهرستان  در مسجد جامع دهگلان برگزار شد.

 

بازدید [ 341 ]
برچسب ها