اخبار

برگزاری جلسه اجرایی نمودن تفاهم نامه، مبنی بر ایجاد شهرک های کشاورزی

برگزاری جلسه اجرایی نمودن تفاهم نامه فی مابین وزارت کشور و وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ایجاد شهرک های کشاورزی با حضور معاون عمرانی فرماندار در سالن جلسات فرمانداری
برگزاری جلسه اجرایی نمودن تفاهم نامه، مبنی بر ایجاد شهرک های کشاورزی

به گزارش روابط عمومی فرمانداری: در این جلسه توافقات لازم جهت تسهیلگری واگذاری اراضی ملی مناسب جهت احداث شهرک کشاورزی توسط فرمانداری و جهاد کشاورزی و منابع طبیعی صورت گرفت و با توجه به اهمیت و نیاز امروز جامعه به کشت های گلخانه ای بر تلاش و پیگیری بیشتر ادارات در این خصوص تاکید گردید. و مقرر گردید ادارات ذیربط نسبت به شناسایی اراضی مناسب و معرفی به سازمان جهاد کشاورزی جهت احداث شهرک کشاورزی اقدام لازم به عمل آورند.


بازدید [ 326 ]
برچسب ها