اخبار بخشداری ها

برگزاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش بلبان آباد با حضور بخشدار بلبان آباد

جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش بلبان آباد باحضور محمدی بخشدار بلبان آباد، رییس کتابخانه عمومی شهرستان، اداره ارشاد اسلامی و آموزش و پروش.... شورا و شهرداری بلبان آباد در بخشداری بلبان آباد برگزار شد.
برگزاری جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش بلبان آباد با حضور بخشدار بلبان آباد
جلسه انجمن کتابخانه های عمومی بخش بلبان آباد با حضور  محمدی بخشدار بلبان آباد، رییس کتابخانه عمومی شهرستان، اداره ارشاد اسلامی و آموزش و پروش.... شورا و شهرداری بلبان آباد در بخشداری بلبان آباد برگزار شد.

بازدید [ 1673 ]
برچسب ها

مطالب مرتبط