اخبار بخشداری ها

برگزاری جلسه بخشدار بخش بلبان آباد با دهیاران پیرامون ساخت و سازهای غیر مجاز در روستا وفق قوانین کمیسیون ماده ۹۹

جلسه ای به منظور بررسی مسائل ساخت و سازهای غیر مجاز در روستاها وفق قوانین کمیسیون ماده99 با حضور محمدی بخشدار بلبان آباد و دهیاران بخش بلبان آباد برگزار شد.
برگزاری جلسه بخشدار بخش بلبان آباد با دهیاران پیرامون ساخت و سازهای غیر مجاز در روستا وفق قوانین کمیسیون ماده ۹۹
جلسه ای به منظور بررسی مسائل ساخت و سازهای غیر مجاز در روستاها وفق قوانین کمیسیون ماده99  با حضور محمدی بخشدار بلبان آباد و دهیاران بخش بلبان آباد برگزار شد.

بازدید [ 1492 ]
برچسب ها

مطالب مرتبط