اخبار

برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری راهپیمایی و تجمع مردمی در محکوم کردن تحرکات اخیر در بعضی از شهرهای کشور در شهرستان دهگلان

نظری فرماندار دهگلان در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری راهپیمایی و تجمع مردمی در محکوم کردن تحرکات اخیر در بعضی از شهرهای کشور، ضمن محکوم نمودن تحرکات اخیر با هدایت استکبار و معاندان ایران اسلامی شعارهای ساختار شکنانه را ناخوشایند دانست و گفت: این تحرکات نباید به مسائل و ساختار سیاسی کشیده شود.
برگزاری جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری راهپیمایی و تجمع مردمی در محکوم کردن تحرکات اخیر در بعضی از شهرهای کشور در شهرستان دهگلان

نظری فرماندار دهگلان در جلسه هماهنگی و برنامه ریزی برگزاری راهپیمایی و تجمع مردمی در محکوم کردن تحرکات اخیر در بعضی از شهرهای کشور، ضمن محکوم نمودن تحرکات اخیر با هدایت استکبار و معاندان ایران اسلامی شعارهای ساختار شکنانه را ناخوشایند دانست و گفت: این تحرکات نباید به مسائل  و ساختار سیاسی کشیده شود.
 وی با اشاره به اعلام ارکان نظام در حق اعتراض  به مردم گفت: هدف و تلاش مقام معظم رهبری ، ریاست جمهوری و ارکان نظام حل مشکلات مردم کشور است.
 فرمانداردهگلان ضمن تشکر و قدر دانی از مردم فهیم شهرستان گفت: مردم شهرستان در این چند روز تحرکات که در کشور و شهرستانها بوجود آمد هیچگونه تحرک و تجمعی نداشتند و با  خویشتن داری این مسائل را رد کردند.
وی با اشاره به حرکات خود جوش مردم در برابر این تحرکات دست نشانده استکبار گفت: مردم ایران اسلامی برای حمایت از مقام معظم رهبری، آرمانهای انقلاب و نظام اسلامی با ورود به خیابانها پاسخ دندان شکن به آشوبگران دادند و ثابت کردند این کشور ماوای استکبار و افراد دست نشانده آنان نیست.
نظری در ادامه گفت: اغتشاشگران با تخریب اموال بیت المال و به آتش کشیدن اماکن اداری و عمومی ثابت کردند که دست نشانده استکبار هستند که از بیرون هدایت می شوند.
فرماندار دهگلان از مردم شهرستان، دستگاهای اداری و اجرای خواست یکشنبه 17دیماه  راس ساعت 10 صبح همزمان با سراسر کشور و با حضور در خیابان اعلام برائت خود را نسبت به اغتشاش اخیر هدایت شده استکبار نشان دهند.بازدید [ 435 ]
برچسب ها